im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Apel poległych
„Wzywam was – głos oficera skorupę ciszy rozrywa jak granat, cebem przetacza się rozkaz – STAŃCIE DO APELU: Ruszyły cienie – ci z wrześniowego siewu, ci z powstańczego żniwa, i ci z leśnego runa, i ci z piwniczych pleśni – A jedni z krańców ziemi, a jedni stąd, obok, przybywali osobno, wstępując w szereg. Witał kolejnych żołnierski hymn przeciw śmierci : POLEGLI NA POLU CHWAŁY ! ”
Chwała bohaterom ! Cześć Ich Pamięci !
11 listopada
Jest najważniejszym dniem w naszej szkole, ponieważ wiąże się to z obchodami dnia patrona szkoły. Dyrektor Roman Kubica w swoim przemówieniu mówił o patriotyzmie i o tym, jak Polacy walczyli o niepodległość.
Montaż słowny przygotowała pani Dorota Górna-Król, który przedstawiał przyjazd marszałka Józefa Piłsudsiego do Warszawy. Z kolei częścią muzyczną zajęła się pani Wanda Czyż. Przygotowała ona chór, który zaśpiewał najpiękniejsze pieśni patriotyczne. W końcowej części naszego apelu odbył się konkurs wiedzy o naszym patronie, który zawsze organizuje pani Anna Bies. Przedstawiciele każdej z klas zmagali się z trudnymi pytaniami o życiu marszałka. Największą ilość punktów zdobyli uczniowie z klasy 2a, którzy w nagrodę pojechali na trzydniową do Sulejówka pod Warszawą.
Projekt: „Bielsko-Biała miasto ponad 1000 profesji i możliwości” – cykl „Media”
Już po raz drugi uczestniczyliśmy w projekcie pt. „Bielsko-Biała miasto ponad 1000 profesji i możliwości” – cykl „Media”.
Mięliśmy możliwość zwiedzania redakcji „Dziennika Zachodniego”, Telewwizji Kablowej „Bielsat”.
W Telewizji Katowice mogliśmy wcielić się w rolę prezenterów telewizyjnych.
Wycieczki:
1) Spotkanie autorskie z wybitną pisarką Olgą Takarczuk przeniosło nas w magiczny świat znakomitej literatury.
2) W październiku podziwialiśmy prace światowej sławy fotografików na FotoArtFestiwal.
3) Fotografowanie bielskiego kirkuta.
4) Uczniowie klasy IIb podjęli się wolontariatu na III Festiwalu Twórczości Warsztatowej dla osób niepełnosprawnych. Nasi wolontariusze pomagają w organizacji imprezy od początku jej istnienia.
„Dzień Otwarty”
W naszym gimnazjum po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty. Po raz pierwszy impreza obejmowała część naukową. Nasi uczniowie pod czujnym okiem pani Barbary Damek zademonstrowali wiele ciekawych a zarazem zabawnych doświadczeń ukazujących magie nauk ścisłych.
Fizyka jest wokół nas, jest nauką opisującą nasz świat. Związek fizyki z naukami humanistycznymi uwrażliwia podczas dostrzegania piękna zjawisk występujących w przyrodzie, budzi poczucia estetyki, rozwija umiejętności tworzenia i recytacji, budzi szacunek dla ludzi nauki i sztuki.
Grupa artystyczna pod opieką pani Wandy Czyż zainscenizowała temat Dnia Otwartego w tańcu i śpiewie. Artyści zwrócili uwagę na piękno zjawisk:
„Burza”
„Tęcza”
„Mgła”
Pani Dorota Górna – Król przedstawiła magię fizyki w poezji. Uczniowie koła polonistycznego prezentowali swoje autorskie wiersze o historii kropli wody.
Pani Marzena Nowakowska przygotowała część artystyczną o wybitnych naukowcach.
Oprócz doznań wizualnych można było zasmakować pysznych ciast, które przygotowali rodzice naszych uczniów. Dzień zalicza się do udanych i pamiętnych dni w życiu szkolnym.
Dzień Patrona
Był obchodzony razem z rocznicą hymnu narodowego. Chórek wykonał najpiękniejsze pieśni patriotyczne: „Bogurodzica”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”, „Hymn do miłości ojczyzny”. Gościem honorowym naszej uroczystości był dr Jerzy Polak, który przedstawił trudną drogę Plaków do odzyskania niepodległości.
Pan Dyrektor Roman Kubica przemawiał do uczniów, przypominając zasługi marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiele miejsca poświęcił nauce patriotyzmu.
Montaż słowno-muzyczny przygotowały panie Dorota Górna-Król i pani Wanda Czyż. Na zakończenie uroczystości pani Anna Bies przeprowadziła Konkurs Wiedzy o Patronie. W nagrodę uczniowie wyjechali z kołem historycznym na wycieczkę do Krakowa, aby złożyć kwiaty na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kółko dziennikarskie
Uczniowie udzielający się w kole dziennikarskim wzięli udział w wycieczce do Muzeum Zofii Kossak – Szczuckiej w Górkach Wielkich. Tam mięli okazję zapoznać się z bogatą biografią pisarki, poznać warsztat pracy pisarza, zakosztować atmosfery domu, w którym tworzyła.
W Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie poznawali historię drukarstwa, prasy oraz zabytkowe maszyny drukarskie. Dużą atrakcją była możliwość samodzielnego drukowania. Ciekawostką była także wizyta w Izbie Telemana, gdzie podziwiali dawne instrumenty.
Jak co roku młodzi dziennikarze odwiedzili redakcje naszych lokalnych mediów. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Radiu Bielsko, w spotkaniu z dziennikarzami z „Kroniki Beskidzkiej” oraz w wycieczce do Telewizji Katowice. dodatkową atrakcją było zwiedzanie parku w Pszczynie wraz z nowopowstałą Zagrodą Żubrów.
Boże Narodzenie 2007
Uroczysty apel przebiegał pod hasłem „Jako Wilio, taki cały rok”.
Święta w naszym gimnazjum obchodzone są zawsze bardzo uroczyście. Przed akademią każda klasa wraz ze swoim wychowawcą przygotowuje wieczerzę wigilijną, podczas której wszyscy śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem, składają życzenia i obdarowują się prezentami. Po klasowym kolędowaniu cała szkoła gromadzi się na świątecznej akademii.
W tym roku uroczystość świąt Bożego Narodzenia została przygotowana przez klasę Ib i IIIb pod kierunkiem pani Jadwigi Lauzer i pani Bogusławy Motak. Uczniowie zaprezentowali program w gwarze góralskiej, przedstawili tradycje ludowe oraz przygotowali potrawy regionalne, częstując zgromadzonych uczniów.
Na zakończenie akademii dyrektor Roman Kubica złożył wszystkim zebranym życzenia po góralsku, wzbudzając aplauz publiczności.
11.01.2007r.
Klasa Ia odwiedziła Telewizję Polską o. Katowice. W tajniki działalności telewizji regionalnej uczniowie zostali wprowadzeni przez pana redaktora Jana Matuszyńskiego. Pracownicy redakcji przedstawili grupy zawodowe oraz ich umiejętności niezbędne do zorganizowania występu prezentera TV.
Dużą atrakcją było zwiedzanie poszczególnych studiów oraz poznanie zasad występu publicznego przed kamerą oraz pozwolenie na zasiadanie za biurkiem prezentera „Aktualności”.
26.01.2007r.
Klasa Ib rozpoczęła swoją współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „PORT” w Bielsku-Białej.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych – wspólnie z nowymi, niepełnosprawnymi znajomymi wykonywali maski karnawałowe.
Na potrzeby wychowanków WTZ zostały przekazane środki finansowe uzyskane w przeprowadzonym okresie świątecznym kiermaszu.
Rekolekcje Wielkopostne
W czasie rekolekcji Wielkopostnych nasi uczniowie mięli okazję uczestniczyć w prezentacjach koła polonistycznego na temat Roku Świętego Pawła oraz rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
W ten sposób uczciliśmy wszystkich męczenników. Uroczystość została przygotowana przez panią Dorotę Górną-Król.
Mistrz Pięknego Czytania
Już po raz drugi nasze gimnazjum gościło uczestników konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”.
Miłośnicy książek mięli w tym roku za zadanie przedstawić humorystyczny fragment swojej ulubionej książki.
Komisja konkursowa w składzie:
Pani Agata Zdeb (Dział Animacji Kultury Książnicy Beskidzkiej)
Pani Joanna Adamek (kierownik Domu Kultury w Lipniku)
Pani Wioletta Oleksy-Nocoń (polonistka)
oceniała czytających m.in. za dobór tekstu, dykcję i interpretację tekstu.
Gimnazjaliści prezentowali wysoki poziom kultury słowa.
19.10.2007r.
Uczniowie klasy IIIa i IIIb po raz drugi podjęli się wolontariatu na Festiwalu Twórczości Warsztatowej organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT” w Bielsku-Białej.
Zadaniem naszych gimnazjalistów była pomoc w organizacji imprezy – odprowadzanie niepełnosprawnych na wyznaczone miejsca, praca w bufecie, szatni oraz konieczne prace techniczne.
Młodzi wolontariusze spisali się doskonale ze swojego zadania – wykazali się dużym taktem i zaangażowaniem.
Organizatorzy Festiwalu docenili naszych uczniów podziękowaniem i rozdaniem upominków na zakończenie tej udanej imprezy.
Pola Nadziei
W dniu 9.V.2008r. w Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu szkolnego „Pola Nadziei”.
Organizatorzy akcji zaprosili przedstawicieli władz oświatowych, hospicjum, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, przedstawicieli rodziców i uczniów.
Wieczornicę otwarła prezentacja multimedialna oparta na tekście A.Kamieńskiej „Był człowiek imieniem Hiob”, wprowadzając motyw niezawinionego cierpienia i postawy, jaką wobec niego przyjmuje człowiek.
Aluzją literacką do biblijnej historii był montaż słowno-muzyczny złożony z tekstów autorskich wierszy uczniów. Gimnazjalistki recytowały własne wiersze podejmujące tematykę wartości życia, sensu przemijania, śmierci i nadzieji, przeplatane piosenkami A.M.Jopek i S.Soyki „Tolerancja”.
Na zakończenie przywołano wszystkie działania podejmowane przy realizacji projektu. Wyświetlane zdjęcia przypominały atmosferę współpracy i zaangażowania, jaka towarzyszyła sadzeniu żonkili, zbiórce pieniędzy, propagowaniu zdrowego stylu życia czy sprzedaży kartek świątecznych, płaskorzeźb. Do wielu form pracy włączyli się rodzice i nauczycieli, świadomi wpływu akcji charytatywnych na właściwy rozwój osobowości młodzieży.
Bezpośrednim nawiązaniem do działalności hospicjum była prezentacja multimedialna oparta na tekście E.E.Schmitta „Oskar i pani Róża”.
W imieniu gości ks.G.Jabłonka podziękował organizatorom spotkania i wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Mówił o wartości takich spotkań, nie tylko uświadamiają one propagowanie treści, ale i pozwalają „naładować baterie” tym, którzy na co dzień spotykają się z ludzkim cierpieniem, chorobą, śmiercią.
Aktywny udział i wkład pracy uczniów w realizację tego szkolnego przedsięwzięcia dowiodły ogromnej wrażliwości nastolatków, gotowości i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Projekt „Krokus” wrzesień 2012r.
Od września 2012r. biblioteka Gimnazjum nr 4 realizuje projekt „Krokus”, który skierowany jest do uczniów w wieku lat 11 i starszym. Inicjatywa funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół z całego świata angażuje się w jego realizację.
W naszym gimnazjum w działania związane z projektem zaangażowały się także nauczyciele języka polskiego oraz historii.
Do tej pory udało nam się zrealizować w ramach projektu :
– Uroczystość poświęcona Januszowi Korczakowi,
– Wyjazd klas trzecich do Muzeum w Oświęcimiu,
– Wycieczka do Muzeum Galicja w Krakowie (zwiedzanie krakowskiego Kazimierza, Synagog, Kirkitu, warsztaty przybliżające zagadnienia związane z religią żydowską : podstawy wiary, święte księgi, obrzędowość związana z cyklem życia, święta zwyczajowe),
– zasadzenie 283 cebulek żółtych krokusów (liczba cebulek odpowiada liczbie uczniów w naszej szkole),
– lekcje tematyczne dla klas pierwszych związane z tematyką żydowską w filii Książnicy Beskidzkiej w Lipniku,
– Wystawa poświęcona Polakom ratującym żydów podczas II Wojny Światowej,
– Przygotowanie przedstawienia muzyczno-tematycznego „Sztetl” z wykorzystaniem multimediów, opartego na literaturze i muzyce żydowskiej – wystawienie podczas prezentacji klas II.
Projekt edukacyjny klas III – październik 2012r. pt. „Mniejszości narodowe w Polsce”
Naszą szkołę odwiedzili następujące osoby :
– Doktor Polak,
– Czesław Buczkowski,

Święto Komisji Edukacji Narodowej (Święto Patrona) 11 listopada
Dnia 13 listopada 2012r. uczestniczyliśmy w akademii z okazji Święta Niepodległości. Apel zorganizowany był przez Panią Dorotę Górną-Król. Uczestniczyły w nim głównie klasy : 1a, 1c, 3a, 3c oraz chór, w którym byli przedstawiciele różnych klas. Zaczęliśmy od śpiewania Hymnu Narodowego, a następnie wysłuchaliśmy przemówienia Pana Dyrektora -Romana Kubicy.
Mówił on o I Wojnie Światowej oraz przede wszystkim o naszym patronie, Józefie Piłsudskim. Po wystąpieniu Pana Dyrektora przeszliśmy do części artystycznej. Akademię uświetniły pieśni legionowe przygotowane przez chór szkolny.
Uroczystość przebywała pod hasłem : „Kto służy Ojczyźnie, ten sam sobie służy”. Po akademii rozpoczął się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim. Startowały w nim po dwie osoby z każdej klasy.
Boże Narodzenie
Tegoroczne Boże Narodzenie odbyło się pod hasłem „Czas Wigilii – czas spokoju”.
Udane występy młodych artystów poprzedziły wielogodzinne próby, pełne wysiłku i starań, którymi kierowały panie Renata Kwaśna – przygotowanie scenki oraz pani Wanda Czyż – przygotowanie chóru.
Jak co roku rano w klasach odbyła się Wieczerza Wigilijna.
Uczniowie staropolskim zwyczajem połamali się opłatkiem oraz śpiewali polskie kolędy. Po kilku gadzinach spędzonych przy wigilijnym stole uczniowie przeszli na salę gimnastyczną, gdzie nasi aktorzy mogli zaprezentować to, co przygotowali. Po raz kolejny mogliśmy razem zaśpiewać „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy” oraz „Dzisiaj w Betlejem” i na nowo przeżywać narodziny Chrystusa. Przypomnieliśmy sobie odwieczną tradycję, że w Wigilię nikt nie powinien być sam.
Dodatkowo apel uświetniły przyśpiewki w gwarze góralskiej kierowane do grona pedagogicznego. Zakończyły one nasz bożonarodzeniowy apel.
Koło historyczne
90 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – i Dzień Patrona to największe szkolne uroczystości w gimnazjum. W tym roku, 2009 szczególnie obchodziliśmy ten dzień.
Po raz pierwszy koło historyczne pod opieką pani Anny Bies pojechało zwiedzić powstające Muzeum Marszałek Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczestniczyli w niej także sympatycy koła oraz tegoroczni zwycięzcy szkolnego Turnieju Wiedzy o Patronie, a byli to: Michał Magiera i Szymon Karpiński z klasy IIa.
Wybuch II Wojny Światowej
Dnia 29 września 2011r. na trzeciej lekcji, w naszym gimnazjum odbył się apel z okazji 72 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Miał on na celu przypomnieć o ludziach, którzy zginęli abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Przygotowany przez klasy 2 i 3 apel zaczął się od przemówień i deklamacji utworów o tematyce wojny. Następnie mogliśmy obejrzeć prezentacje komputerową, której podkładem muzycznym była piosenka „40 i 1” szwedzkiego zespołu Sabałon. Zdjęcia i krótkie, czarno-białe filmy ukazywały ból i cierpienie, które przyniósł ludziom ten największy w historii, trwający 6 lat konflikt zbrojny. Widzieliśmy więc okopy i strzelców, walkę i śmierć. Słowa piosenki idealnie pasowały do prezentacji. Mówiły one bowiem o dzielnych polskich żołnierzach , którzy pomimo tego, że byli, mogłyby się wydawać, na straconej pozycji, nie poddali się i zwyciężyli wroga.
Mięliśmy także okazję, by obejrzeć unikatowy, zamówiony przez Muzeum Narodowe w Warszawie film pt. „Miasto Ruin”. Niezwykle realistyczna, pięciominutowa animacja była odwzorowaniem zniszczonej wojną Warszawy tuż po wyzwoleniu.
Ten apel udowodnił nam, że nigdy nie należy się poddawać, nawet jeśli wydaje się nam, że wszystko już stracone…