im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyrektor szkoły
mgr Roman Kubica

Pedagog szkolny
mgr Bronisława Lisicka

J. polski
mgr Dorota Górna-Król
mgr Wanda Czyż
mgr Edyta Nowak

J. angielski
mgr Justyna Rosner-Puzoń
mgr Beata Kozak
mgr Magdalena Linnert

J. rosyjski
mgr Wanda Czyż
mgr Sylwia Jurusik-Wasilewska

Matematyka
mgr Jadwiga Lauzer
mgr Bogusława Motak

Geografia
mgr Renata Kwaśna

Biologia
mgr Monika Ciepielewska-Rosa
mgr Kinga Siwek

Historia
mgr Anna Bies

Chemia
mgr Monika Ciepielewska-Rosa
mgr Kinga Siwek

Wiedza o społeczeństwie

mgr Renata Kwaśna
mgr Anna Bies

Religia
Ks. mgr Krzysztof Wilk

Fizyka
mgr Dorota Szymik
mgr Anna Pietraszko

Wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Caputa
mgr Wojciech Sikora
mgr Katarzyna Strojek
mgr Łukasz Błasiak

Zajęcia techniczne
mgr Bogdan Gacek
mgr Wojciech Sikora

Informatyka
mgr Bogdan Gacek
mgr Wojciech Sikora

Muzyka
mgr Roman Kubica

Plastyka
mgr Danuta Michalska-Ostrowska

Zajęcia artystyczne
mgr Ewa Konior-Zawalonka

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bronisława Lisicka

Biblioteka
mgr Renata Słonowska