im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szanowni Rodzice.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14.X.2016r. jest dniem wolnym od zajęć szkolnych – dydaktycznych.

Dla wszystkich uczniów , którzy zechcą w tym dniu przyjść do szkoły – szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

W odpowiednim zaplanowaniu w/w zajęć pomocną staje się znajomość dokładnej liczby uczniów, którzy zamierzają tym dniu przyjść do szkoły, w związku z powyższym bardzo proszę o wcześniejszym poinformowaniu o tym wychowawców klas.

 


Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Bielsku – Białej działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego ustala w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31 października
19, 20, 21 kwiecień – egzamin gimnazjalny /dotyczy klas I i II /
02, 04,05 maj
16 czerwiec / piątek po Bożym Ciele /
23 czerwca 2016 do 31 sierpnia 2017 (wakacje)

 

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 4 W BIELSKU – BIAŁEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

15 września 2016 r.
17 listopada 2016 r.
12 stycznia 2017 r.
06 kwietnia 2017 r.
18 maja 2017 r.

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

20 października 2016 r.
08 grudnia 2016 r.
16 marca 2017 r.
18 maja 2017 r.
01 czerwca 2017 r.

W czasie konsultacji wszyscy nauczyciele gimnazjum są do dyspozycji rodziców od godz. 1600 – 1700